Veel gestelde vragen
 • Op het moment dat je een bod wilt doen op een huis zijn er misschien nog een paar dingen onzeker. Je weet bijvoorbeeld nog niet of je op tijd de financiering rond krijgt of je hebt nog geen goed beeld van de bouwkundige staat van het huis. De ontbindende voorwaarden zijn bedoeld om jou als koper te beschermen. Neem je geen voorbehouden op en blijkt bijvoorbeeld de stat van het huis dusdanig slecht te zijn dat je er eigenlijk niet in wilt gaan wonen of krijg je toch de financiering niet rond? Dan ben je helaas gebonden aan de koopovereenkomst.

  Het hangt af van de situatie welke ontbindende voorwaarden voor de koper (en de verkoper) nuttig zijn. Het is belangrijk dat je als koper de ontbindende voorwaarden al noemt bij het uitbrengen van een bod.

  De meest voorkomende voorbehouden zijn: voorbehoud financiering, voorbehoud bouwtechnische keuring, voorbehoud verkoop eigen woning.

   

 • In de akte van levering, ook wel leveringsakte of transportakte genoemd, wordt door de notaris formeel en juridisch vastgelegd dat een huis van de verkoper naar de koper overgaat. Het is een belangrijke laatste stap in de overdracht van een huis en is volgens de wet verplicht bij de verkoop en aankoop van een huis. De akte van levering kan alleen worden opgemaakt en bekrachtigd door een notaris.

 • Het kopen van een huis “vrij op naam” betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van het huis voor zijn rekening neemt. Onder deze kosten vallen de btw of overdrachtsbelasting ,de kadastrale kosten en notariskosten. Een huis vrij op naam kopen komt vaak alleen voor bij het kopen van een nieuwbouw woning.

 • Bij “kosten koper” betaalt de koper de kosten naast de koopsom zelf, bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale kosten.

 • Sinds 2019 kun je maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Je kunt dus geen bijkomende kosten meefinancieren in de hypotheek, waardoor je eigen geld nodig hebt voor het betalen van de kosten koper. Houd rekening met een percentage van ca. 6% bij een normale situatie.

 • Een groot deel van de kosten koper is fiscaal aftrekbaar; advieskosten, bemiddelingskosten en notariskosten voor de hypotheek mag je aftrekken. Hetzelfde geldt voor de aanvraagkosten van de NHG en de taxatiekosten.

 • Ja, de verkoper mag altijd besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kun jij als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen jouw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk het bod dat jij eerder hebt gedaan.

 • Nee. De makelaar en de verkoper bepalen samen de verkoopstrategie, de makelaar moet je daarover wel eerlijk informeren. Wil je graag weten hoeveel kans je maakt op de woning? Vraag dan aan de makelaar of er veel belangstelling is voor de woning, op welke positie je staat en wat de verwachte biedingsstrategie is.

 • Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, energiezuinige ventilatie, zonnepanelen en wordt op een duurzame manier verwarmd.

 • Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om bij de overdracht van jouw huis een energielabel te hebben. Als je tijdens de overdracht geen energielabel kan overhandigen dan riskeer je een boete.

 • Je huis is definitief verkocht als alle termijnen voor de eventuele ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Zijn er geen ontbindende voorwaarden? Dan is de woning na de 3 dagen bedenktijd definitief verkocht.

 • De wettelijke bedenktijd duurt 3 dagen. Slechts één van de drie dagen mag een weekend- of feestdag zijn. Gaat de bedenktijd in op vrijdag, dan eindigt de termijn niet op maandag om 24:00 uur, maar op dinsdag. Valt het einde van de bedenktijd op een weekend- of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

 • De gebruiksoppervlakte wonen (in de volksmond ook wel woonoppervlakte genoemd) stelt de makelaar samen aan de hand van de meetinstructie, op basis van de NEN 2580 norm. Deze instructie zorgt ervoor dat je kunt uitgaan van betrouwbare vermeldingen van gebruiksoppervlakte wonen op funda. Zo kan je er dan ook van uitgaan dat het huis dat je verkoopt op dezelfde manier is ingemeten als je nieuwe woning op Funda. Zo kan je er dan ook van uitgaan dat het huis dat je verkoopt op dezelfde manier is ingemeten als je nieuwe woning.

 • Dit betekend Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dit is een garantie op hypotheken tot 405.000 euro (in 2023). (met verduurzaming nog 6% extra)
  Sluit je een NHG-hypotheek af, dan leen je verantwoord en betaalbaar. Met hypotheekgarantie loop je als woningeigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting. Als je bijvoorbeeld je maandlasten niet meer kan betalen omdat je werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden, dan moet je je huis verkopen. Als de opbrengst niet voldoende is om je restschuld af te lossen, betaalt het NHG, officieel ook wel Waarborgfonds Eigen Woningen genoemd, onder bepaalde voorwaarden het verschil aan de bank.

   

 • Een Bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Door deze keuring krijg je op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn en woningverbetering.