Privacy verklaring

Vastgoedboutique UNYK is zich ervan bewust dat er met uw persoonsgegevens zorgvuldig moet worden omgegaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Vastgoedboutique UNYK verzamelt en hoe zij daarmee omgaat.


U verkoopt of verhuurt uw object

Wanneer u Vastgoedboutique UNYK als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur  staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar,de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan Vastgoedboutique UNYK verstrekt


U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u Vastgoedboutique UNYK als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan Vastgoedboutique UNYK de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan Vastgoedboutique UNYK verstrekt


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Vastgoedboutique UNYK haar diensten.

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Vastgoedboutique UNYK, dan kan Vastgoedboutique UNYK de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het
 • object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan Vastgoedboutique UNYK verstrekt

Waar gebruikt Vastgoedboutique UNYK deze gegevens voor?


U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object

Vastgoedboutique UNYK gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Vastgoedboutique UNYK of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Vastgoedboutique UNYK de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Vastgoedboutique UNYK; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen.


U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u Vastgoedboutique UNYK inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen over andere objecten
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; koopakte, huurovereenkomst, waardebepaling of opdracht tot dienstverlening.


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Vastgoedboutique UNYK.

Vastgoedboutique UNYK gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; koopakte, huurovereenkomst, waardebepaling of opdracht tot dienstverlening.


Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Vastgoedboutique UNYK de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: Postbus 10, 8600 AA te Sneek e-mail: info@vastgoedboutique-unyk.nl

Beveiliging en bewaartermijn
Vastgoedboutique UNYK zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan de Privacy Manager van Vastgoedboutique UNYK onder vermelding van uw naam en adres. Vastgoedboutique UNYK zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Vastgoedboutique UNYK de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Vastgoedboutique UNYK neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.